عمان
۱۸-۰۴-۱۳۹۹

تحصیل در مدارس عمان

آیا قصد تحصیل در مدارس عمان (Study in Oman schools) را دارید؟ از ساختار آموزشی عمان و سیاست‌های آموزشی مدارس این کشور آگاهی دارید؟ آیا مدارس بین‌المللی عمان (Oman International […]
۱۰-۰۴-۱۳۹۹

هزینه تحصیل در عمان

آیا قصد تحصیل در عمان (Study in Oman) را دارید؟ آیا از هزینه تحصیل در عمان (The cost of studying in Oman) در مقاطع تحصیلی مختلف مطلع هستید؟ آیا با […]