مهاجرت تحصیلی اوکراین
۰۹-۱۰-۱۳۹۹
تحصیل پزشکی در اوکراین

تحصیل پزشکی در اوکراین ۲۰۲۱

آیا رؤیای تحصیل پزشکی در اوکراین را دارید؟ آیا می‌دانید می‌توان در کشور اوکراین، بدون آزمون ورودی و با کم ترین هزینه در رشته‌های پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی و … مشغول […]
۰۹-۱۰-۱۳۹۹
تحصیل در اوکراین

تحصیل در اوکراین ۲۰۲۱

چرا تحصیل در اوکراین به ‌عنوان یکی از بهترین گزینه‌ها در سال ۲۰۲۱ شناخته‌شده است؟و از هزینه های تحصیل در اوکراین مطلع هستید ؟ آیا رؤیای تحصیل پزشکی و دندانپزشکی […]
۰۲-۰۲-۱۳۹۹
تحصیل دندونپزشکی در اوکراین

تحصیل دندانپزشکی در اوکراین

آیا می‌دانید در سال ۲۰۲۰ می‌توانید بدون آزمون ورودی در کشور اوکراین مشغول به تحصیل در رشته دندانپزشکی شده و پس از فارغ‌التحصیلی در سایر کشورهای جهان همانند کانادا و […]