مهاجرت اتریش
2020-06-28

پناهندگی در اتریش

آیا قصد پناهندگی اتریش (Austrian asylum) را دارید؟ آیا میدانید پناهندگی در اتریش چگونه است و چه شرایطی (Asylum conditions) دارد؟ آیا می‌خواهید از طریق پیوست خانواده به شخص پناهنده […]
2020-06-26
ویزای همراه انگلیس

ویزای همراه اتریش

آیا قصد دارید از طریق ویزای همراه اتریش (Austria family visa) مهاجرت کنید؟ آیا از مزایای اخذ ویزای همراه کشور اتریش (Advantages of obtaining an Austria family visa) اطلاع دارید؟ […]
2020-06-14
تولد در اتریش

تولد در اتریش

آیا می‌خواهید از طریق تولد در اتریش (The birth of a child in Austria) اقامت بگیرید؟ آیا از روش‌های اخذ تابعیت و اقامت از طریق تولد در اتریش (Residence through […]
2020-06-14
ازدواج در اتریش

ازدواج در اتریش

آیا قصد دارید از طریق ازدواج در اتریش (Marriage in Austria) اقامت بگیرید؟ آیا از مدارک و شرایط لازم جهت اقامت از طریق ازدواج در اتریش آگاهی دارید؟ برای پاسخ […]
2020-05-09
روش های مهاجرت اتریش

روش‌های مهاجرت اتریش

آیا قصد مهاجرت به اتریش را دارید و نمی‌دانید از کجا و چگونه اقدام کنید؟ آیا در مورد اصلی‌ترین روش‌های مهاجرت به اتریش آگاهی دارید؟ آیا از شرایط مهاجرت اتریش […]