مهاجرت کانادا
۲۸-۰۵-۱۳۹۹
مهاجرت هنرمندان به کانادا

ویزای خود اشتغالی کانادا برای هنرمندان ۲۰۲۰

آیا هنرمند هستید و نمی‌دانید از چه طریق مهاجرت به کانادا داشته باشید؟ آیا از برنامه‌ی خوداشتغالی هنرمندان کانادا و ویزای هنرمندان کانادا و شرایط آن مطلع هستید آیا می‌دانید […]
۰۸-۰۵-۱۳۹۹

روش های مهاجرت کانادا ۲۰۲۰

آیا می‌خواهید به کانادا مهاجرت کنید و نمی‌دانید از چه طریق می‌توانید؟ آیا با روش‌های مهاجرت کانادا آشنایی دارید؟ و میدانید سریع‌ترین راه مهاجرت به کانادا کدام است؟ آیا می‌دانید […]
۱۹-۰۴-۱۳۹۹

اکسپرس اینتری کانادا۲۰۲۰

آیا می‌دانید ویزای اکسپرس اینتری چیست؟ آیا قصد دارید از طریق ویزای اکسپرس اینتری کانادا (Immigrate through Express Entry) مهاجرت کنید؟ آیا از شرایط ویزای اکسپرس کانادا (conditions of express […]