ویزای کار استرالیا بدون مدرک زبان
2020-07-21

ویزای ۴۰۰ استرالیا

آیا می‌دانید ویزای ۴۰۰ استرالیا چیست Australia 400 visa و چه ویژگی‌هایی دارد؟ شرایط اخذ ویزای کار ۴۰۰ استرالیا Australia 400 work visa چگونه است؟ آیا از هزینه ویزای کار […]
2020-07-18

ویزای ۴۸۹ استرالیا

آیا می‌دانید ویزای ۴۸۹ استرالیا چیست (Australia 489 work visa)؟ آیا از مزایای ویزای ۴۸۹ استرالیا یا ویزای موقت منطقه‌ای نیروی ماهر ۴۸۹ استرالیا Temporary Regional Skilled Worker Visa آگاه […]