مهاجرت کاری استرالیا
2020-09-03

ویزای ۴۹۱ استرالیا ۲۰۲۰

آیا می‌دانید ویزای ۴۹۱ استرالیا چیست امتیازبندی ویزای ۴۹۱ استرالیا چگونه است و  چند امتیاز برای مهاجرت به استرالیا لازم است شرایط دریافت ویزای ۴۹۱ استرالیا چیست ؟ جدول امتیازبندی […]
2020-08-28

ویزای ۴۹۴ استرالیا

چگونه ویزای کار استرالیا بگیریم؟ آیا از شرایط کار در استرالیا برای ایرانی‌ها مطلع هستید؟ آیا با مناطق رجیونال استرالیا و قوانین مربوط به اخذ ویزای کار آنان مطلع هستید؟ […]
2020-07-27

ویزای ۱۸۶ استرالیا

آیا می‌دانید ویزای ۱۸۶ استرالیا (Australia 186 visa) چیست؟ آیا از مراحل دریافت ویزای ۱۸۶ و شرایط اخذ آن مطلع هستید؟ آیا می‌دانید برنامه‌های ویزای ۱۸۶ استرالیا چگونه است؟ برای […]
2020-07-26

ویزای ۱۸۷ استرالیا

آیا قصد دارید از طریق ویزای ۱۸۷ استرالیا (Australia 187 visa) مهاجرت نمایید؟ آیا از برنامه‌ها و انواع ویزای کار ۱۸۷ استرالیا مطلع هستید؟ هزینه اخذ این ویزا Australia 187 […]
2020-07-21

ویزای ۴۰۰ استرالیا

آیا می‌دانید ویزای ۴۰۰ استرالیا چیست Australia 400 visa و چه ویژگی‌هایی دارد؟ شرایط اخذ ویزای کار ۴۰۰ استرالیا Australia 400 work visa چگونه است؟ آیا از هزینه ویزای کار […]
2020-07-20

مهاجرت کاری به استرالیا

آیا قصد مهاجرت کاری به استرالیا (Work migration to Australia) را دارید؟ آیا از شرایط مهاجرت به استرالیا از طریق کار با خبر هستید؟ میانگین درآمد در استرالیا (Average income […]
2020-07-18

ویزای ۴۹۱ استرالیا

آیا می‌دانید ویزای ۴۹۱ استرالیا چیست (Australia 491 visa)؟ آیا از مزایای ویزای کار موقت منطقه ای ۴۹۱ استرالیا (Australia Regional Temporary Work Visa) آگاهی دارید؟ نمره زبان مورد نظر […]
2020-07-18

ویزای ۴۸۹ استرالیا

آیا می‌دانید ویزای ۴۸۹ استرالیا چیست (Australia 489 work visa)؟ آیا از مزایای ویزای ۴۸۹ استرالیا یا ویزای موقت منطقه‌ای نیروی ماهر ۴۸۹ استرالیا Temporary Regional Skilled Worker Visa آگاه […]
2020-07-17

ویزای ۱۸۹ استرالیا

آیا می دانید ویزای ۱۸۹ استرالیا چیست (Australia 189 visa)؟ آیا تفاوت ویزای کار ۱۸۹ استرالیا و ویزای ۱۹۰ استرالیا (Difference between 190 and 189 Australia visas) را میدانید؟ آیا […]